Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia 2018

PDFZarządzenie nr 1.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie Nr 2.2018 w sprawie planu finasowego budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 4.2018 w spr.przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Olesno organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy.pdf
PDFZarządzenie Nr 5.2018 w spr. zmian w zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Olesna Nr 2.09 z dnia 08.01.2009r.pdf
PDFZarządzenie Nr 6.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zad. publ. z zakresu zorganizowania wypoczynku.pdf
PDFZarządzenie Nr 7.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zad. publ. z zakresu pomocy społecznej.pdf
PDFZarządzenie Nr 8.2018 w spr.ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarząd.i inne uprawnione podmioty zad. publ. z zakresu dział.na rzecz osób niepełnospraw.pdf
PDFZarządzenie Nr 9.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zad. publ. w dziedz. upowszech. kult. fizycznej.pdf
PDFZarządzenie Nr 10.2018 w spr. ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zad. publ. z zakresu działal. na rzecz os. emeryt.pdf
PDFZarządzenie Nr 11.2018 w spr. ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zad. publ. z zakresu działal. na rzecz kultury.pdf
PDFZarządzenie Nr 12.2018 w sprawie norm zużycia paliw przez pojazdy i urządzenia silinikowe eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFZarządzenie Nr 13.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę.pdf
PDFZarządzenie Nr 14.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie Nr 15.2018 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Burmistrza Olesna Nr 11917 z dnia 28.12.2017r.pdf
PDFZarządzenie Nr 16.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 17.2018 Burmistrza Olesna w sprawie płatnego parkowania na parkingu przed budynkiem administracyjnym przy ul. Pieloka 21 w Oleśnie.pdf
PDFZarządzenie Nr 18.2018 w sprawie ustalenia zebrania wiejskiego dla sołectwa Świercze.pdf
PDFZarządzenie Nr 19.2018 w spr.określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018-2019.pdf
PDFZarządzenie Nr 20.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 21.2018 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDFZarządzenie Nr 22.2018 w sprawie powołania Komisji na otwarcie i rostrzygnięcie ofert na dotację z budżetu Gminy Olesno w formie wsparcia na realizację zadań publicznych w 2018.pdf
PDFZarządzenie Nr 23.2018 w sprawie ustalenia zebrania wiejskiego dla sołectwa Świercze.pdf
PDFZarządzenie Nr 24.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie Nr 25.2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyboru Przedstawiciela Pracowników w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.pdf
PDFZarządzenie Nr 26.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w najem.pdf
PDFZarządzenie Nr 27.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w użyczenie.pdf
PDFZarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 30.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie nr 32.2018 Burmistrza Olesna z dnia 7 marca 2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz.pdf
PDFZarządzenie nr 33.2018 Burmistrza Olesna z dnia 7 marca 2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w G.pdf
PDFZarządzenie nr 34.2018 Burmistrza Olesna z dnia 7 marca 2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie zorganizowania wypoczynku dzieci i młodzieży z młodzieży z G.pdf
PDFZarządzenie nr 35.2018 Burmistrza Olesna z dnia 7 marca 2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz.pdf
PDFZarządzenie nr 36.2018 Burmistrza Olesna z dnia 7 marca 2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz.pdf
PDFZarządzenie nr 37.2018 Burmistrza Olesna z dnia 7 marca 2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszec.pdf
PDFZarządzenie Nr 38.2018 Burmistrza Olesna z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne.....pdf
PDFZarządzenie Nr 39.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.pdf
DOCZarządzenie Nr 40.2018 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Olesno.doc
PDFZarządzenie Nr 41.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 42.2018 w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki pracowników UM w Oleśnie.pdf
PDFZarządzenie Nr 43.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie nr 44.2018 w sprawie przyjęcia GEZ.PDF
PDFZalacznik nr 1 do zarządzenia nr 44.2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r..pdf
 


 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-01-2018
  przez: Teresa Skrzydło
 • opublikowano:
  10-01-2018 09:18
  przez: Teresa Skrzydło
 • zmodyfikowano:
  23-04-2018 09:03
  przez: Teresa Skrzydło
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 476
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
REGON: 000525725

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×