Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin i porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 listopada 2017r. (wtorek) o godz. 12 00  w sali 117 Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

 

XLIII  s e s j ę

 

Rady Miejskiej w Oleśnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesna.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesna.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleśnie

 Henryk Kucharczyk

                                                                                                                                

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-11-2014
  przez: Teresa Skrzydło
 • opublikowano:
  28-11-2014 10:00
  przez: Teresa Skrzydło
 • zmodyfikowano:
  23-11-2017 11:33
  przez: Karolina Wiktor
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 14350
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-11-91-559 REGON: 000525725

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×