Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin i porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 19 września 2017r. (wtorek) o godz. 13 00  w sali 117 Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

XXXIX  s e s j ę

Rady Miejskiej w Oleśnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia odcinka ul. Szkolnej w Wachowicach do kategorii dróg gminnych. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno. 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno. 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/82/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Oleśnie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad.

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleśnie

 Henryk Kucharczyk

                                                                                                                                

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-11-2014
  przez: Teresa Skrzydło
 • opublikowano:
  28-11-2014 10:00
  przez: Teresa Skrzydło
 • zmodyfikowano:
  11-09-2017 13:51
  przez: Karolina Wiktor
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 13921
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-11-91-559 REGON: 000525725

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×