Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin i porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję na dzień 15 luty 2018 r. (czwartek)
o godz. 1300
 w sali 117 Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

XLVII  s e s j ę

Rady Miejskiej w Oleśnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok. (zał. nr 1)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2)
 10. Podjęcie uchwały uchylająca uchwałę nr XLVI/352/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w pasie drogi wojewódzkiej nr 487, ul. Gorzowskiej w Oleśnie . (zał. nr 3)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w pasie drogi wojewódzkiej nr 487, ul. Gorzowskiej w Oleśnie.  (zał. nr 4)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 5)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/239/05 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 stycznia 2005 roku. . (zał. nr 6)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. (zał. nr 7)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie  zaproszenia nieokreślonych imiennie dwóch rodzin polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Olesno w ramach repatriacji. (zał. nr 8)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania wezwania do usunięcia naruszenia prawa. (zał. nr 9)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania wezwania do usunięcia naruszenia prawa. (zał. nr 10)
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleśnie

 Henryk Kucharczyk

                                                                                                                                

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-11-2014
  przez: Teresa Skrzydło
 • opublikowano:
  28-11-2014 10:00
  przez: Teresa Skrzydło
 • zmodyfikowano:
  12-02-2018 08:28
  przez: Teresa Skrzydło
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 15173
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
REGON: 000525725

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×