Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin i porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 10 sierpnia 2017r. (czwartek) o godz. 1200  w sali Nr 117 Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

 

XXXVIII s e s j ę

Rady Miejskiej w Oleśnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Uniwersytetowi Opolskiemu w celu dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu” w zakresie robót budowlanych oraz zakupie pierwotnego wyposażenia w kontekście utworzenia kierunku lekarskiego. (zał. nr 1)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie na lata 2017 – 2020. (zał. nr 2)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. (zał. nr 3)
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleśnie

 Henryk Kucharczyk

                                                                                                                                

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-11-2014
  przez: Teresa Skrzydło
 • opublikowano:
  28-11-2014 10:00
  przez: Teresa Skrzydło
 • zmodyfikowano:
  03-08-2017 11:31
  przez: Teresa Skrzydło
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 13470
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-11-91-559 REGON: 000525725

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×