Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin i porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 27 czerwca 2017r. (wtorek) o godz. 1200  w sali 117 Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

XXXVI  s e s j ę

 

Rady Miejskiej w Oleśnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok. (zał. nr 1)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ul. Lipowej w Wojciechowie do kategorii dróg gminnych. (zał. nr 3)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku komunalnym stanowiącym własność Gminy Olesno. (zał. nr 4)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno. (zał. nr 5)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Olesno. (zał. nr 6)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Olesno. (zał. nr 7)
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

 

 

                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleśnie

 Henryk Kucharczyk

                                                                                                                                

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-11-2014
  przez: Teresa Skrzydło
 • opublikowano:
  28-11-2014 10:00
  przez: Teresa Skrzydło
 • zmodyfikowano:
  19-06-2017 10:09
  przez: Teresa Skrzydło
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 12927
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-11-91-559 REGON: 000525725

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×